energetycznie
Dodane przez Arkaszka dnia Grudzień 07 2015 19:19:53
Ruch by nastąpił wówczas, gdyby atom "pochłonął" część dE elektrycznej energii potencjalnej, uległy wzbudzeniu na czas dt i wyemitowały foton o energii równej dE=hv. Balonik chmury elektronowej atomu musiałby się nadymać potencjalną energią elektryczną elektronów swobodnych i odymać ruchem energii fotonu. oczyszczalnie ścieków przemysłowychWówczas wodór otoczony elektronami swobodnymi produkowałby fotony, które by oddziaływały z elektronami swobodnymi, wzrastałby ruch, i w ten sposób być może zbiornik trzeba by było chłodzić. Ilość produkowanej energii w czasie w tej idei równa się E= dE*dt*N*atom. Jak udowodnić, że atomy wodoru otoczone elektronami ulegną albo nie ulegną kwantowemu wzbudzeniu? Będą emitować albo nie fotony. To można zapewne dowieść. Może jest to znane z przeprowadzonych eksperymentów? Samowzbudzenie kantowe dE*dt w układzie zbiornika wypełnionego elektronami i atomami wodoru albo cząsteczkami wody?
Rozszerzona zawartość newsa
Efekt elektrofotonowy. Elektroenergetyczne samoistne z natury kwantowe nadymanie się i odymanie się balonika chmury elektronowej atomu Bohra będących w otoczeniu elektronów swobodnych, rysunek:

dEe => ( <- e ( p ) <- e ) ~> hv

Ech, szkoda że technologicznie i technicznie jest niemożliwe. Wystarczyłoby raz napełnić zbiornik i go schładzać uzyskując ruch i energię dopóki się coś w hydroelektronowej elektrowni nie zepsuje albo zbiornik nie rozszczelni.